EU:n tietosuoja-asetus, osa 3/4: rekisterinpitäjän velvollisuudet

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi rakentuu 11 luvusta, joiden sisältöä tarkastelen tässä blogissa artikkelisarjan muodossa nimenomaisesti asiakkuudenhallinnan toimintatapojen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tässä artikkelissa käsittelen asetusehdotuksen IV lukua eli rekisterinpitäjää ja henkilötietojen käsittelijää.

Lue loppuun

EU:n tietosuoja-asetus, osa 2/4: rekisteröidyn oikeudet

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi rakentuu 11 luvusta, joiden sisältöä tarkastelen tässä blogissa artikkelisarjan muodossa nimenomaisesti asiakkuudenhallinnan toimintatapojen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tässä artikkelissa käsittelen asetusehdotuksen III lukua eli rekisteröidyn oikeuksia.

Lue loppuun

EU:n tietosuoja-asetus, osa 1/4: yleiset periaatteet

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi rakentuu 11 luvusta, joiden sisältöä tarkastelen tässä blogissa artikkelisarjan muodossa nimenomaisesti asiakkuudenhallinnan toimintatapojen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tässä artikkelissa käsittelen asetusehdotuksen lukuja I ja II eli yleisiä säännöksiä ja periaatteita.

Lue loppuun

EU:n tietosuoja-asetus yhtenäistää lainsäädäntöä

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi julkistettiin alkuvuodesta, ja se on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2014. Uusi asetus korvaa vuodelta 1995 olevan tietosuojadirektiivin, joka on monilta osin jo vanhentunut.

17 vuotta sitten tietojenkäsittely-ympäristö oli varsin toisenlainen kuin tänään. Internetin käyttö oli juuri käynnistymässä, suurista verkkopalveluista osattiin ehkä vasta unelmoida ja yritysten tietojärjestelmät olivat vähäisiä ja hajanaisia. Kunnollisia asiakastietojärjestelmiä oli vain isoilla toimijoilla, kuten finanssi- ja mediasektoreilla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimittiin joko paperisten tai sähköisten pienkortistojen avustuksella. Tietojen yhdistely, asiakkaiden profilointi ja kohdistettu markkinointi olivat harvojen toimijoiden saatavilla.

Lue loppuun

Rekisteri- ja tietosuojaselosteet kuntoon!

Onko CRM-järjestelmästäsi tehty tarvittava rekisteriseloste ja onko se ajantasainen? Onko rekisteröityjä informoitu tietojen käsittelystä tietosuojaselosteen tai vastaavan avulla? Henkilötietolaki edellyttää rekisterinpitäjiltä molempia asioita – ja vähän muutakin. Jos selosteissa on puutteita, nyt on hyvä hetki laittaa ne kuntoon!

Lue loppuun

Sähköisen markkinoinnin tietosuojamyytit

Viimeisen kuukauden aikana on kahdella eri asiakkaalla noussut keskusteluun sähköiseen markkinointiin liittyvät tietosuojasäädökset CRM-järjestelmien kannalta. Lienee siis paikallaan kerrata niistä olennaisimmat kohdat ja torjua kolme yleisintä myyttiä.

Myytti 1: ”Meidän asiakkaat on B2B:tä, ei niitä tarvitse tässä huomioida”

Usein luullaan, että tietosuojasäädökset koskettavat vain kuluttaja-asiakkaita (B2C) ja että niitä ei tarvitse huomioida puhtaasti yritysten välisessä liiketoiminnassa (B2B). Luulo on väärä. Esimerkiksi henkilötietolaki kattaa kaikkien henkilöiden tietojen käsittelyn, oli sitten kyse B2C-asiakkaista tai B2B-asiakkaiden kontaktihenkilöistä.

Lue loppuun