Three years on… …and still waiting for reform

Hyvä päivitys Brittien tietosuojavaltuutetun toimistolta koskien EU:n tietosuoja-asetusta. Ennustavat, että päätöksiä ehkä 2016 ja voimaan ehkä 2018. Hidasta on.

By David Smith, Deputy Commissioner and Director of Data Protection.

blog-watchAs the candles were blown out on the third birthday of the European Commission’s proposal for a new data protection regulation for Europe, there were plenty of people asking how close we were to seeing any of the much-needed changes to UK law.

The short answer is not that close. Progress has been made, but the negotiations in Brussels are not even in the home straight, let alone close to the finishing line.

View original post 1 172 more words

Euroopan parlamentti ja euroedustajat kommentoivat tietosuoja-asetusta

Rauhallisen viikonlopun mahdollistamana paneuduin pienen tauon jälkeen EU:n tietosuoja-asetuksen nykytilaan. Olin jo aiemmin tänä vuonna havahtunut, että muutamat instanssit Suomessa olivat kommentoineet asetusehdotusta, ja nyt ilahduksekseni havaitsin, että Euroopan parlamentin eri valiokunnat olivat antaneet kommentteja ja tarkistusehdotuksia siihen.

Pääsääntöisesti parlamentin valiokunnat näyttävät kannattavan komission tietosuoja-asetuksen ehdotusta, mutta ne ovat myös tehneet tarkistusesityksiä, jotka osin keventävät ja osin kiristävät esityksen vaatimuksia. Asetusehdotuksen taustalla on perinteiseen tapaan käyty lobbausta, ja sen tuloksia näkyy siellä täällä tarkistuksissa. Osa valiokunnista antaa mahdollisuuden jäljittää yksittäiset tarkistusehdotukset yksittäisiin europarlamentaarikoihin, mikä antaa meille äänestäjille erinomaisen mahdollisuuden seurata, kenen puolta edustajamme Brysselissä vaalivat.

Euroopan parlamentissa asetusehdotuksen käsittelystä on päävastuussa Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE), jonka suomalaisjäsenenä on Nils Torvalds (rkp). Muut parlamentin valiokunnat ovat antaneet ja antavat LIBE:lle kommentteja omista näkökulmistaan.

Lue loppuun

Vähemmän ihmettelyä, enemmän tarkastuspyyntöjä

Keskiviikon Taloussanomat yllätti positiivisesti artikkelillaan suomalaisten kauppaketjujen bonuskorttien tiedonkeruusta ja kerättyjen tietojen paljastamista taustoista.

Viime aikoina vakavastikin otettavissa uutisvälineissä on ollut paljon hämmästelyä eri palveluiden ja toimijoiden tavoista kerätä asiakkaidensa tietoa, ja noiden uutisten informatiivisuus on ollut lähinnä kyseenalaista. Taloussanomissa asiaa lähestyttiin neutraalisti, ja esille tuotiin myös mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Tämä unohtuu aika monesta henkilötietojen keruuta kauhistelevasta artikkelista.

Lue loppuun

EU:n tietosuoja-asetus, osa 4/4: tietojen siirto ja sanktiot

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi rakentuu 11 luvusta, joiden sisältöä tarkastelen tässä blogissa artikkelisarjan muodossa nimenomaisesti asiakkuudenhallinnan toimintatapojen ja tietojärjestelmien näkökulmasta. Tässä sarjan viimeisessä artikkelissa käsittelen asetusehdotuksen V ja VIII lukuja eli henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin yms. ja seuraamuksia asetuksen noudattamatta jättämisestä.

Lue loppuun