Tommi Oksanen

TommiHei,

olen Tommi Oksanen, kirjailija ja CRM-käyttöönottokonsultti, THO Consulting Oy:n toimitusjohtaja.

Minulla on reilun 18 vuoden kokemus CRM-järjestelmistä erityisesti B2B-liiketoiminnassa niin asiakkaana, toimittajana kuin riippumattomana konsulttinakin. Olen ollut mukana sadoissa CRM-hankkeissa ja kouluttanut yli tuhat CRM-järjestelmien käyttäjää kansainvälisesti. Projektien asiakkaat ovat olleet mitä erilaisimmilta toimialoilta ja vaihdelleet pien­yrityk­sistä perhe­yhtiöi­den ja yhdistysten/säätiöiden kautta pörssi­yhtiöi­hin.

Keskeistä osaamistani ovat mm.:

  • Asiakas-, kumppani- ja sidosryhmähallintajärjestelmien sekä niihin liittyvien toimintatapojen suunnittelu ja käyttöönotto.
  • Tavoitteiden, vaatimusten, toimintatapojen ja pelisääntöjen mallinnus, kiteytys ja dokumentointi yhteistyössä asiakastyöryhmien kanssa.
  • Järjestelmien toiminnallinen määrittely, käyttötapauskuvaukset ja toimintaprosesseihin liittyvät muutokset.
  • Käyttöönottoprojektien käytännön toteutus yhteistyössä teknisten asiantuntijoiden kanssa.
  • Ketterien projektimenetelmien soveltaminen kehitysprojekteihin (Professional Scrum Master I -sertifioitu).
  • Asiakastietojen hallintaan liittyvät tietosuojasäännöt ja -kysymykset.
  • CRM-toimituksiin liittyvät sopimuskysymykset ja toimittajaohjaus.
  • Ohjausryhmätyöskentely ja sen järkeistäminen.
  • CRM-järjestelmien organisatoriset kysymykset ja käyttökulttuurien muodostuminen ja muodostaminen.

Koulutan ja luennoin aktiivisesti. Yhteistyökumppaneitani ovat mm. Tieturi, AEL, Markkinointi-instituutti, Talentum, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu, Oulun yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Helsinki Business College, SLK Instituutti ja HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu. Aiheina ovat olleet mm. CRM-projektit, asiakaskokemus ja sen johtaminen, tietojärjestelmien käyt­töön­otot yleisesti, muutoksen johtaminen, ohjausryh­män rooli ja vastuut sekä asiakastyöskentely.

Erityisen kiinnostunut olen asiakkuudenhallintajärjestelmien käyttöönottoihin liittyvistä muutosjohtamiseen liittyvistä kysymyksistä.

Yhteystiedot

Tommi Oksanen
THO Consulting Oy
PL 148
00181 HELSINKI

040 7055 718
etunimi.sukunimi@thoconsulting.fi

Twitter: @tommioksanen
Linkedin: http://fi.linkedin.com/in/tommioksanen