EU:n tietosuoja-asetus yhtenäistää lainsäädäntöä

Euroopan komission ehdotus uudeksi tietosuoja-asetukseksi julkistettiin alkuvuodesta, ja se on tarkoitus saattaa voimaan vuonna 2014. Uusi asetus korvaa vuodelta 1995 olevan tietosuojadirektiivin, joka on monilta osin jo vanhentunut.

17 vuotta sitten tietojenkäsittely-ympäristö oli varsin toisenlainen kuin tänään. Internetin käyttö oli juuri käynnistymässä, suurista verkkopalveluista osattiin ehkä vasta unelmoida ja yritysten tietojärjestelmät olivat vähäisiä ja hajanaisia. Kunnollisia asiakastietojärjestelmiä oli vain isoilla toimijoilla, kuten finanssi- ja mediasektoreilla. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä toimittiin joko paperisten tai sähköisten pienkortistojen avustuksella. Tietojen yhdistely, asiakkaiden profilointi ja kohdistettu markkinointi olivat harvojen toimijoiden saatavilla.

Lue loppuun